Su Kuyusu
SU KUYUSU
Avatar
-Bakmıyorlar mı? Biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz, onunla ekin çıkarıyoruz ki, ondan, kendileri ve hayvanları yesinler. Görmüyorlar mı? [SECDE(32)/27]

Neden Su Kuyusu?

 

Medeniyetlerin kurulup yıkılmasında etkin olan, binlerce yıl savaş sebebi olarak görülmüş ve dünya nüfusunun hızlı artışına paralel olarak her geçen yıl daha büyük bir ihtiyaç haline gelen su, özellikle Afrika kıtasının en büyük imtihanlarından biri.

HAYDER, su sıkıntısı yaşanan bölgelerde açılan su kuyularıyla ihtiyaç sahiplerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, salgın hastalıkların önüne geçmek ve açıldığı bölgenin su ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkân oluşturmakla birlikte misyonerlik faaliyetlerinin de en büyük kozlarından birini engellemeyi hedefliyor.

Avatar
– “Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş” (İbni Mâce)

Su Kuyusu Nasıl Açılıyor?

 

Bölge koşullarına göre değişen kuyu çeşitlerinin açılış şekilleri de değişmektedir. İhtiyaç olan bölgede genellikle kas gücü ile açılan 7-8 metre derinlikteki çukurlar su bulunması için yeterli oluyor, ama kaya çıkması durumunda genellikle su zeminine ulaşılana kadar da sondaj makinası ile devam ediliyor. Toplamda 8 ila 25 metre arasında değişen derinlikte kuyular elde ediyoruz.

Kuyu duvarları betonlar ile sağlamlaştırılarak borular yerleştiriliyor, yüzey zeminine ihtiyaç doğrultusunda gerekli görülen mekanizma yerleştirilerek temiz suyun borulardan çekilerek yüzeye çıkması sağlanıyor.

Çıkarılan sudan maksimum fayda sağlamak adına etrafı kapalı ve havyanlar için yalak olacak şekilde beton yapılar inşa ediliyor.

Bağışçımızın isminin uzun yıllar bölge koşullarında görünür olmasını sağlamak adına, su kuyusunun yapı duvarlarına ya da sac tabelalara tüm gerekli bilgileri yazıyoruz.

Avatar
– Suyun ferahlatıcı ve teskin edici özelliği, Hz. Peygamber’in hadisinde bir tedavi yöntemi olarak bizlere sunulmuştur.“Muhakkak ki öfke şeytandan yaratıldı. Şeytan da ateşten yaratıldı. Muhakkak ateş su ile söndürülür. Biriniz öfkelendiğinde abdest alsın.” (Ahmed İbn Hanbel)

Su Kuyusunun Teslim Süresi Nedir?

 

Su kuyularının teslimi, bölge ulaşımı ve iklim koşullarına bağlı olarak 3 ila 6 ay arasında değişmektedir. Bölge kanaat önderleri eşliğinde ise açılışı gerçekleştirilmektedir.

Avatar
– (Allah), sizin için Arz'ı(Dünya'yı) bir döşek, Göğü bina kıldı. Ve Gök'ten yağmur indirdi, bununla sizin için rızk olarak, ürünlerden çıkardı. Bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın. [BAKARA(2)/22]

Su Kuyusunun Kullanım Süresi Nedir?

 

Su kuyularının kullanım ömürlerini açıldığı bölgenin su kaynağı ve iklim değişiklikleri gibi etkenleri etkilemektedir. Günlük 500 kişilik kullanımı olan ortalama kuyuların kullanım ömürleri 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir. 5 yıl içerisinde su rezervi biten ya da su veremeyecek şekilde hasar alan kuyular derneğimiz tarafından onarılarak ya da yeniden açılarak hizmete devam ettirilir. Farklı tip su çözümleri bölgelerde daha uzun ömürlü su temini sağlamaktadır.

Avatar
-O Allah ki, gökleri ve Arz'ı yarattı ve Gök'ten su indirdi. Arkasından onunla, sizin için rızk olarak, ürünler çıkardı. Ve O, emriyle denizde yüzen gemileri, sizin yönetiminize verdi. Ve Irmakları da sizin kullanımınıza sundu. [İBRAHİM(14)/32]

Su Kuyularının Kontrolü Nasıl Yapılmaktadır?

 

Su kuyularının açıldıkları bölgelerde daha önceden çalışmış olduğumuz kurum yetkilileri veya eğitim kurumlarımızda görevli olan hoca efendiler önderliğinde, yılda bir kez olacak şekilde bölge ziyaretleri yaparak su kuyularının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Kontrol edilen kuyularımızda gerekli görülen onarım ve bakım işlemleri derneğimiz tarafından 5 yıl süreyle ücretsiz olarak karşılanmaktadır.