SU KUYUSU - SU KUYUSU | HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
SU KUYUSU
SU KUYUSU

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, bugüne dek Afrika ve Asya'da 361 su kuyusu açtı. 34 su kuyusu işlemde, açılmayı beklerken; 2 su kuyusu ise planlamada. (2021 Ağustos Ayı Verisi)


Afrika ve Asya'da açılan su kuyularının ülkelere göre dağılımı şu şekildedir:

Somali: 63 Su Kuyusu
Hindistan: 49 Su Kuyusu
Etiyopya: 48 Su Kuyusu
Çad: 47 Su Kuyusu
Senegal: 46 Su Kuyusu
Nijer: 42 Su Kuyusu
Kenya: 27 Su Kuyusu
Uganda: 26 Su Kuyusu
Gana: 21 Su Kuyusu
Sierre Leone: 24 Su Kuyusu
Benin: 10 Su Kuyusu
Gine: 1 Su Kuyusu
Burkina Faso: 1 Su Kuyusu

HAYDER’in Afrika ve Asya’da açtığı su kuyularının yıllara göre dağılımı ise şu şekildedir:

2015: 12 Su Kuyusu
2016: 28 Su Kuyusu
2017: 41 Su Kuyusu
2018: 31 Su Kuyusu
2019: 60 Su Kuyusu
2020: 138 Su Kuyusu
2021: 95 Su Kuyusu (2021 Ağustos Ayı Verisi)

Avatar
"Görmediler mi ki biz, kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hâlâ ibret gözüyle bakmayacaklar mı?" (Secde, 27)

Neden Su Kuyusu?

Medeniyetlerin kurulup yıkılmasında etkin olan, binlerce yıl savaş sebebi olarak görülmüş ve dünya nüfusunun hızlı artışına paralel olarak her geçen yıl daha büyük bir ihtiyaç haline gelen su, özellikle Afrika kıtasının en büyük imtihanlarından biri.

HAYDER, su sıkıntısı yaşanan bölgelerde açılan su kuyularıyla ihtiyaç sahiplerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, salgın hastalıkların önüne geçmek ve açıldığı bölgenin su ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkân oluşturmakla birlikte misyonerlik faaliyetlerinin de en büyük kozlarından birini engellemeyi hedefliyor.

Avatar
"Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş..." (İbni Mâce)

Su Kuyusu Nasıl Açılıyor?

Bölge koşullarına göre değişen kuyu çeşitlerinin açılış şekilleri de değişmektedir. İhtiyaç olan bölgede genellikle kas gücü ile açılan 7-8 metre derinlikteki çukurlar su bulunması için yeterli oluyor, ama kaya çıkması durumunda genellikle su zeminine ulaşılana kadar da sondaj makinası ile devam ediliyor. Toplamda 8 ila 25 metre arasında değişen derinlikte kuyular elde ediyoruz.

Kuyu duvarları betonlar ile sağlamlaştırılarak borular yerleştiriliyor, yüzey zeminine ihtiyaç doğrultusunda gerekli görülen mekanizma yerleştirilerek temiz suyun borulardan çekilerek yüzeye çıkması sağlanıyor.

Çıkarılan sudan maksimum fayda sağlamak adına etrafı kapalı ve havyanlar için yalak olacak şekilde beton yapılar inşa ediliyor.

Bağışçımızın isminin uzun yıllar bölge koşullarında görünür olmasını sağlamak adına, su kuyusunun yapı duvarlarına ya da sac tabelalara tüm gerekli bilgileri yazıyoruz.

Avatar
"Muhakkak ki öfke şeytandan yaratıldı. Şeytan da ateşten yaratıldı. Muhakkak ateş su ile söndürülür. Biriniz öfkelendiğinde abdest alsın." (Ahmed İbn Hanbel)

Su Kuyusunun Teslim Süresi Nedir?

Su kuyularının teslimi, bölge ulaşımı ve iklim koşullarına bağlı olarak 3 ila 6 ay arasında değişmektedir. Bölge kanaat önderleri eşliğinde ise açılışı gerçekleştirilmektedir.

 

Avatar
"Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorulunca, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (Nesai)

Su Kuyusunun Kullanım Süresi Nedir?

Su kuyularının kullanım ömürlerini açıldığı bölgenin su kaynağı ve iklim değişiklikleri gibi etkenleri etkilemektedir. Günlük 500 kişilik kullanımı olan ortalama kuyuların kullanım ömürleri 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir. 5 yıl içerisinde su rezervi biten ya da su veremeyecek şekilde hasar alan kuyular derneğimiz tarafından onarılarak ya da yeniden açılarak hizmete devam ettirilir. Farklı tip su çözümleri bölgelerde daha uzun ömürlü su temini sağlamaktadır.

Avatar
- "Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır..." (İbrahim, 32)"

Su Kuyularının Kontrolü Nasıl Yapılmaktadır?

Su kuyularının açıldıkları bölgelerde daha önceden çalışmış olduğumuz kurum yetkilileri veya eğitim kurumlarımızda görevli olan hoca efendiler önderliğinde, yılda bir kez olacak şekilde bölge ziyaretleri yaparak su kuyularının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Kontrol edilen kuyularımızda gerekli görülen onarım ve bakım işlemleri derneğimiz tarafından 5 yıl süreyle ücretsiz olarak karşılanmaktadır.