DÜĞÜN YARDIMI - SADAKA-İ CARİYE PROJELER | HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
SADAKA-İ CARİYE PROJELER
DÜĞÜN YARDIMI

HAYDER, evlenen çiftlere desteklerinizle yeni eşya yardımında bulunuyor.

“Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve câriyelerinizden sâlih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lutfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lutfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” (Nur, 32)

“En fazîletli şefaatlerden (teşvik edilen amellerden) biri, evlilik husûsunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 49)

“En üstün sadaka-i câriye, evliliğe vesîle olmaktır. Zîrâ onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten, vesîle olana da bir ecir vardır.” (Muyyiddin İbni Arabi Hazretleri)

Allah'ın emri, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin kavli olan evliliğe vesile ve yardımcı olmanın vazileti birçok ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte teşvik edilmiştir. Nitekim efendimiz, "... Kim Allah Teâlâ için bekârları evlendirirse, (yâni her işini Allah rızâsı için yaparsa), îmânını kemâle erdirmiş olur.” (Ahmed, III, 438) buyurmaktadır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'i rehber edinen Hoca Ahmet Yesevi Derneği, yurt içinde tespit ettiği evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi kimselere sizlerin desteğiyle aynî ve nakdî yardımlarda bulunuyor.

Yeni evlenecek çiftlere 5 bin TL'lik nakdî yardımda bulunan HAYDER, aynî yardım kapsamında ise sıfır yatak odası takımı yardımı yapıyor.

Siz de bağışlarınızla bu hayra ortak olabilirsiniz.