DOĞU TÜRKİSTAN YARDIMLARI - PROJELER | HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
PROJELER
DOĞU TÜRKİSTAN YARDIMLARI

Din ve inanç özgürlükleri de dâhil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmeyen Çin’de, Doğu Türkistan Türkleri ve diğer Müslüman toplulukları zor günlerden geçiyor.

Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin’in toplama kamplarında asimilasyon ve kültürel soykırıma maruz kalıyor. Kamplara götürülen binlerce çocuk ve kadından haber alınamıyor...

HAYDER olarak, Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize her ay aynî ve nakdî yardımda bulunuyoruz. Kumanya paketi, hediye alışveriş kartı, burs ve yetim yardımları gibi yardımları ailelere ulaştırıyoruz.

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne HAYDER yazıp 7253'e bir kısa mesaj göndererek 20 TL bağışta bulunabilirsiniz.