YESEVİ SOFRASI - İNSANİ YARDIM | HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
İNSANİ YARDIM
YESEVİ SOFRASI

Medeniyetimizde yoksula yedirmek, fakiri gözetmek, ihtiyaç sahibinin gereksinimini gidermek her zaman çok büyük yer tutmuştur. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem her daim Müslümanın kendisi için istediğini kardeşi için de istemesi gerektiğini vurgulamıştır.

Derneğimizin, ismiyle şereflendiği Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de insanlara daima ihsanda bulunur, ihtiyaçlarını giderir, hal ve hatırlarını sorardı. O, şeriat, tarikat, marifet ve hakikatin kapılarını aralarken yetiştirdiği erenleriyle Anadolu’yu irşâd etmiş, insanlara iyiliği emredip onları kötülükten nehyetmiştir. Açları doyurmuş. sofrası her daim ihtiyaç sahiplerine ve misafirlere açık bulunmuştur.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak, Ramazan ayında ümmet coğrafyasında ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimiz için Yesevi Sofrası kuruyoruz.

"Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. (Ve şöyle derler:) "Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, öfkeli, çetin bir günde rabbimizden (azabından) korkarız."
| İnsan Suresi 8-10. Ayet Meali

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre, bir kimse Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme: “Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır?” diye sordu. Hz. Peygamber de: “Tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir.” buyurdu.
| Buhârî, Îmân 6, 20; Müslim, Îmân 63