İnsani Yardım
  • KURBAN-ORGANİZASYONU.jpg
KURBAN

 

VACİP KURBAN...


Yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kestiğimiz vacip kurbanların etlerini, kurban kesimi yapılan bölgedeki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırıyoruz.

“Hangi Ülkelerde Kurban Organizasyonu Düzenliyorsunuz?”

HAYDER, 3 kıta 13 ülkede kurban organizasyonu düzenliyor. Bu ülkeler; Burkina Faso, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Kazakistan, Pakistan, Hindistan, Suriye ve Türkiye...

“Vacip Kurban Hisse Bedeli Nedir?”

Vacip Kurban hisse bedeli, kurban organizasyon süreci başladığı günlerde HAYDER tarafından duyurulmaktadır.

“Vacip Kurbanlar Kesilmeden Önce Vekâlet Alınıyor mu?”

Kurban bedelini yatırırken açıklama kısmına not ettiğiniz telefon numarasından tarafınıza ulaşılarak sözlü vekâletiniz alınmaktadır. Sünnet-i Seniyye’ye ittiba etmek açısından bu uygulamaya dikkat edilmektedir.

NAFİLE KURBAN...


Vekaletinizle kestiğimiz Adak, Akika ve Şükür kurbanlarının etlerini, yüzlerce ihtiyaç sahibi aile ve 62 eğitim kurumunda öğrenim gören ilim talebeleri için günlük 3160 kişilik sıcak yemek üretimi yapan HAYDER Aşevi’nde değerlendiriyoruz.

“Adak, Akika ve Şükür Kurbanlarını Nerede ve Nasıl Kesiyorsunuz?”

Adak, Akika, Şükür kurbanlarınızı belirlediğimiz kesimhanelerde vekâletinizle keserek, HAYDER Aşevimizde değerlendirmekteyiz. Aşevimiz vasıtasıyla kestiğimiz kurbanların etleri, ihtiyaç sahibi ailelerin ve eğitim kurumlarının sofrasında aş olmaktadır. Adaklarımız haftanın bir günü topluca kesilmektedir. Kurban bedeli yatırılırken açıklama kısmına isim, soyisim ve telefon numaranızı yazmanız yeterlidir. Kesim yapıldıktan sonra da tarafınıza kesildiğine dair bilgilendirme SMS’i gönderilmektedir.

“Adak, Akika ve Şükür Kurbanları Büyükbaş Olarak mı Kesilmektedir?”

Kestiğimiz tüm Adak, Akika ve Şükür Kurbanları büyükbaş hissesi olarak kesilmektedir. Ancak isteğiniz doğrultusunda küçükbaş kesimleri de yapılabilmektedir.

“Adak, Akika ve Şükür Kurbanları Hisse Bedeli Nedir?”

Adak, Akika ve Şükür Kurbanları için hisse bedeli 750 TL’dir.

"Adak Kurbanı"

Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını ifade eder. Diğer bir ifadeyle “kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah’a (celle celâlühu) söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. (¹)

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Şayet kendisi veya bu sayılanlardan birisi yemişse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir. (²)

"Akika Kurbanı"

Dimizde, yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana akika adı verilir. Akika kurbanı, müstehap bir ibadettir. Akika kurbanı olarak kesilecek hayvanda, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.
Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dâhil herkes istifade edebilir.

"Şükür Kurbanı"

Kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri de yiyebilirler.

Temettü ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için, kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir.

(¹) (Mevsıli, el-İhtiyar, IV, 76)

(²) (Zeylaî, Tebyînü’l-Hakâik, Kahire 1313, VI, 8; İbn Nüceym, Bahru’r-râik, VIII, 199-203; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 413)

KURBAN İLE İLGİLİ HABERLER