İnsani Yardım
  • Hoca Ahmet Yesevi Derneği Türkiye, Suriye, Etiyopya ve Hindistan'da Ramazan ayı boyunca 60 bin kişilik Yesevi Sofrası kuruyor.
  • Hoca Ahmet Yesevi Derneği, acil durumlarda hızlı çözümler üretmek için “HAYKUM (HAYDER Acil Yardım Kumbarası)”nı kullanıyor.
  • HAYDER Yetim Fonu ile yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, giyim ve barınma gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bir yetimin aylık sponsorluk bedeli 200 TL'dir.
  • HAYDER Aşevi, yüzlerce ihtiyaç sahibi aile ve 62 eğitim kurumu için her gün 3500 kişilik sıcak yemek üretimi yapmaktadır.
  • Hoca Ahmet Yesevi Derneği, zekat ve fitrelerinizi vekaleten kabul ediyor ve tamamen İslamî şartlara uygun, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
  • “Elbette onların ne etleri, ne de kanları Allah’a (celle celâlühu) ulaşmaz. Ancak O’na sizin takvanız ulaşacaktır.” [Hacc – 37] Kurban, sevdiğinden Allah yolunda vazgeçmektir.
  • Yılın her ayında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için kumanya yardımları yapıyoruz. İçerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu kumanya paketleri ile anlık ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz.
  • Hoca Ahmet Yesevi Derneği, hafızlık talebelerine, ihtisas yapan hocaefendilere, üniversite ve ilahiyat okuyan öğrencilere burs desteği sağlıyor.