İlmi Çalışmalar
  • Hidayet kaynağı, şeriat yolu ve Cennet’in anahtarı olan Kur’an-ı Kerîm önümüzü aydınlatmaya devam ediyor.
  • Kadir, Mirac, Beraat geceleri, Hicrî Yılbaşı, Mekke’nin Fethi ya da diğer zaman dilimlerinde geniş katılımlı programlar icra ederek halkımızın bu mühim vakitlerim kıymetini bilmesi ve ihya etmesine vesile olmaya çalışıyoruz.
  • Derneğimizin Haliç Caddesi’ndeki merkezinde mutad olarak sohbet programları gerçekleştiriyoruz.