Tüm Haberler
İsmetullâh Yesevî Beyefendi’yi Hânesinde Ziyâret
18.12.2019

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin yirmi yedinci göbekten torunu İsmetullâh Yesevî Beyefendi’yi hânesinde ziyâret etti. Ziyârette Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya Beyefendi de hazır bulundu.

Bu ziyârette aralarında geçen konuşmada İsmetullâh Yesevî Beyefendi atalarının Türkiye’ye nasıl hicret ettiğini, Rus işgâlinden nasıl kaçtıklarını, birçok ülke dolaşarak en son Adana’ya geldiklerini, orada okuduğunu, Kızılay’dan aldıkları yardımlarla geçindiklerini, dolayısıyla şu anda bazı Türkî Cumhûriyetler kendisine vatandaşlık ve bâzı imkânlar vermek istedilerse de Türkiye’ye vefâlı olmak açısından burada ikâmet ettiğini ve hiçbir şeyi buranın vatandaşlığına tercîh etmediğini beyân etti.

İsmetullâh Yesevî Beyefendi, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’ye “Kul Hoca Ahmet Yesevî” nâmında derlemiş olduğu kitapla Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin mührünü hediye etti ve bâzı kimselerin bu mühürle yapmış oldukları tevessül sâyesinde yüksek makamlara geldiklerine dâir örnekler anlattı.

Ayrıca Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin mühründe zikredilen başta Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) olmak üzere Ahmet isimli diğer on meşâyihın isimlerini on bir gün zikredip onlara rahmet okuduktan sonra on birinci gece yatsı namazından sonra çoluk-çocuk uyuduğunda iki rekât hâcet namazı kılıp peşine bu büyüklerin isimlerini bir kere zikrettikten sonra, onların yüzü suyu hürmetine Allâh-u Te‘âlâ’dan ne hayırlı murâdı varsa isteyen kişinin mutlakâ bu büyüklerin himmetiyle murâdına ereceğini beyân etti.

Allâh-u Te‘âlâ kendisine ve âilesine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin yolunu yaşatma husûsunda daha nice hayırlı hizmetler nasîb eylesin, onu da bizleri de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin ve diğer meşâyihımızın şefaatlerine nâil eylesin. Âmîn!

Ahmet Yesevi Hazretleri’nin Mühr-ü Şerîfi’nde Bulunan 11 Zâtın İsm-i Şerîfleri;

1- Ahmed-i Mürsel (Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem) (vef. 11)

2- Ahmed ibnü Hanbel (Radıyallâhu ‘Anh) (vef. 241)

3- Ahmed Hayru’n-Nessâc (Kuddise Sırruhû) (vef. 322)

4- Ahmed Erkâm (Kuddise Sırruhû)

5- Ahmed Hadraveyh (Kuddise Sırruhû) (vef. 240)

6- Ahmed Râvende (Kuddise Sırruhû) (vef. 301)

7- Ahmed Muhtâr (Kuddise Sırruhû) (vef. 286)

8- Ahmed-i Nâmekî Câmî Zindafil (Kuddise Sırruhû) (vef. 536)

9- Ahmed Kebîr (Kuddise Sırruhû) (vef. 217)

10- Ahmed Sağîr (Kuddise Sırruhû) (vef. 264)

11- Ahmed Yesevî (Kuddise Sırruhû) (vef. 562)


Şeyh İsmâil’in Oğulları Yesevî Kardeşler

Oturanlar (soldan sağa): Muhiddin ve Sâlih Efendiler
Ayaktakiler (soldan sağa): Burhâneddin, Şemseddin, Şahâbeddin ve Gulâmeddin Efendiler

Paylaş
SON EKLENEN Duyurular HABERLERİ
  • Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri, Şeref Başkanımız Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi'yi hanesinde ziyaret etti.
  • Cennetmekân Sultan İkinci Abdülhamid Hân Hazretleri’nin Torunu Şehzâde Hârun Abdülkerim OSMANOĞLU Beyefendi’yi Ziyâret
  • Mobil uygulama sayesinde bağışlarınızı takip edebilir, HAYDER’in faaliyetleri hakkında anlık bilgi alabilir ve yeni bağışlar yapabilirsiniz.
  • Son zamanlarda, Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER)’in adını kullanan bazı dolandırıcı şahışların kıymetli bağışçılarımızdan yardım talep ettiğini derneğimize gelen çağrılardan üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılan açıklamada, İBB’nin bazı dernek ve vakıflar ile olan protokolü feshetme kararı aldığı belirtilmiştir.
  • 3 Temmuz 2019 tarihinde, derneğimize ait taşıtın İBB tarafından tahsis edildiği iddiasi üzerine ilgili belgelerle açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
SON HABERLER