Bağış Yap – HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
ONLINE BAĞIŞ
GENÇ YESEVİ

Bir gençlik hareketi olan "Genç Yesevi"nin çalışmalarına siz de destek olabilirsiniz.

TL
GENÇ YESEVİ

Genç Yesevi gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaya çalışıyor.

Bunu yaparken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin ve Horasan Erenlerinin gençlerle olan münasebetlerini referans kabul ediyor.

Yesevi Gençliği şunları amaçlıyor:

  • 1: Ehli Sünnet çizgisinde geçmişi ve geleceği iyi tahlil edebilen ve buna çözümler üreten idealist, birbirine Hakk’ı ve sabrı tavsiye eden gençlerin yetişmesine vesile olmak.
  • 2: Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret etmek.
  • 3: Manevi ve ahlaki değerlerimizi hayatın merkezine yerleştiren nitelikli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.
  • 4: Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir sivil toplum hareketi olmak.
  • 5: “Mü’minler ancak kardeştir” ilkesi gereği, kardeşlik ruhunu diri tutmaya çalışmak.

genç yesevi genç yesevi genç yesevi genç yesevi

genç yesevi genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi

genç yesevi