ONLINE BAĞIŞ
DOĞU TÜRKİSTAN YARDIMI
Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlı Müslümanlara burs desteği, gıda yardımı ve nakdi bağışta bulunuyor.
TL
DOĞU TÜRKİSTAN YARDIMI

HAYDER, Türkiye'deki Doğu Türkistanlı Müslümanlara yardımlarınızı ulaştırıyor.

Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hocaefendi’nin tavsiyeleri doğrultusunda, HAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve HAYDER Genel Sekreteri Yakup Aydoğdu, Doğu Türkistan Ulemaları Derneği yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Çin zulmü altındaki Müslümanların durumu değerlendirilerek dayanışma, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Din ve inanç özgürlükleri de dâhil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmeyen Çin’de, Doğu Türkistan Türkleri ve diğer Müslüman toplulukları zor günlerden geçiyor:

Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin’in toplama kamplarında asimilasyon ve kültürel soykırıma maruz kalıyor. Kamplara götürülen binlerce çocuk ve kadından haber alınamıyor...

HAYDER, Doğu Türkistan Ulemaları Derneği’ne, Çin zulmünden kurtulup Türkiye’ye sığınan ihtiyaç sahibi Doğu Türkistanlılara da yardımda bulunulacağının bilgisini verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlı Müslümanlara burs desteği, gıda yardımı ve nakdi bağışta bulunuyor.

Siz de zulümden kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize HAYDER aracılığıyla yardımcı olabilirsiniz.