ONLINE BAĞIŞ
Burs (Sponsorluk)
Kur'an talebelerine burs desteği sağlayarak bir hafıza muhafız olabilirsiniz. Burs bedeli: 250TL. HAYDER, hafızlık talebelerine,ihtisas yapan hocaefendilere, üniversite ve ilahiyat okuyan öğrencilereburs desteği sağlıyor.Siz de genç alimleredestek olarak geleceğin inşasına katkı sağlayabilirsiniz.
Burs (Sponsorluk)

HAYDER, hafızlık talebelerine,ihtisas yapan hocaefendilere, üniversite ve ilahiyat okuyan öğrencilereburs desteği sağlıyor.Siz de genç alimleredestek olarak geleceğin inşasına katkı sağlayabilirsiniz.

Rabbimizin, "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun..." diye nitelediği topluluklardan biri olarak Kur'an'ın muhafızlığını üstlenen, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve ashabının izinden giderek; öğrendikleri ilimleri, gelecek nesillere aktararak onları ihya edecek olan hafız kardeşlerimize siz de destek olabilirsiniz.

HAYDER, bağışçılarının destekleriyle birlikte, Allah yolunda ilim talep eden kardeşlerimize yardımlarınızı ulaştırıyor.

Bir talebe için gerekli olan Burs bedeli 250 TL'dir.