WATER WELLS OF AFRICA - WATER WELL | HAYDER | Hoca Ahmet Yesevi Derneği
WATER WELL
WATER WELLS OF AFRICA

Medeniyetlerin kurulup yıkılmasında etkin olan, binlerce yıl savaş sebebi olarak görülmüş ve dünya nüfusunun hızlı artışına paralel olarak her geçen yıl daha büyük bir ihtiyaç haline gelen su, özellikle Afrika kıtasının en büyük imtihanlarından biri.

HAYDER, su sıkıntısı yaşanan bölgelerde açılan su kuyularıyla ihtiyaç sahiplerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, salgın hastalıkların önüne geçmek ve açıldığı bölgenin su ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkân oluşturmakla birlikte misyonerlik faaliyetlerinin de en büyük amaçlarından birini engellemeyi hedefliyor.

Afrika ve Asya'da açılan su kuyularının ülkelere göre dağılımı şu şekildedir:

Somali: 63 Su Kuyusu
Hindistan: 49 Su Kuyusu
Etiyopya: 48 Su Kuyusu
Çad: 47 Su Kuyusu
Senegal: 46 Su Kuyusu
Nijer: 42 Su Kuyusu
Kenya: 27 Su Kuyusu
Uganda: 26 Su Kuyusu
Gana: 21 Su Kuyusu
Sierre Leone: 24 Su Kuyusu
Benin: 10 Su Kuyusu
Gine: 1 Su Kuyusu
Burkina Faso: 1 Su Kuyusu

HAYDER’in Afrika ve Asya’da açtığı su kuyularının yıllara göre dağılımı ise şu şekildedir:

2015: 12 Su Kuyusu
2016: 28 Su Kuyusu
2017: 41 Su Kuyusu
2018: 31 Su Kuyusu
2019: 60 Su Kuyusu
2020: 138 Su Kuyusu
2021: 95 Su Kuyusu (2021 Ağustos Ayı Verisi)