INSTITUTIONAL
STATUS AS NON-PROFIT ORGANIZATION

HOCA AHMET YESEVİ DERNEĞİ “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” STATÜSÜNDEDİR

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, kamuya faydalı olan, yaptığı faaliyetlerle devletin yükünü hafifleten kurumlara devletimizin takdir ettiği “Kamu Yararına Çalışma Statüsü” ne sahiptir.

5253 sayılı Dernekler Kanununun 27’nci maddesine göre 25.05.2015 tarih ve 2015 – 7876 nolu Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını alarak, “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.

(Bu statü, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile verilmektedir.) “Kamu Yararına Çalışma Statüsü”, derneklerin bağışçılarına malî anlamda kolaylıklar da sağlamaktadır.